Osnovne informacije

Informacije o tvrtki

Trgovinom Beebook.si (u daljnjem tekstu trgovina) upravlja tvrtka BEEBOOK.SI, Marica Repas s.p. (u daljnjem tekstu tvrtka)

BEEBOOK.SI, dizajn i prodaja tiskovina,
Marica Repaš
selo Dobriša 53d
3301 Petrovče

Porezni broj: 79235484 (nije obveznik PDV-a)
Matični broj: 9031642000
TRR: SI56 6100 0002 6740 143 otvoren kod Radničke štedionice

Autorsko pravo tvrtke

Svi sadržaji objavljeni na www.beebook.si vlasništvo su tvrtke i smiju se koristiti samo u nekomercijalne svrhe. Ne smiju se kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez dopuštenja tvrtke.
Tvrtka zadržava pravo promjene sadržaja objavljenog na web stranici www.beebook.si.

Pristajanje na uvjete poslovanja

Ovi opći uvjeti poslovanja odnose se na prodaju roba i usluga objavljenih na web stranici www.beebook.si, internetskoj trgovini tvrtke. Korištenjem web stranice svaki korisnik prihvaća da je upoznat s općim uvjetima poslovanja te da se s njima u cijelosti slaže. Slanjem narudžbe u bilo kojem obliku smatra se da u cijelosti prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja.

Tvrtka se obvezuje kupcu uvijek pružiti sljedeće podatke:

identitet tvrtke (naziv tvrtke i sjedište)
kontakt podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, adresa)
bitne karakteristike dobara ili usluga
dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga ponuđena na web stranici trebala bi biti dostupna u razumnom roku)
uvjete isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok isporuke)
sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene te mora jasno pokazati da li već uključuju poreze i troškove dostave)
način plaćanja i dostave
vremenska valjanost ponude
rok u kojem je još moguće odustati od ugovora i uvjete odustajanja; osim toga, također o tome košta li i koliko kupca vraća proizvod,
objašnjenje postupka reklamacije, uključujući sve podatke o kontakt osobi ili službi za korisnike.

Odgovornost

Tvrtka nije odgovorna za komplikacije i probleme koji bi nastali eventualnim nepropisnim korištenjem roba/usluga.
Tvrtka također nije odgovorna za eventualne povremene probleme u radu web stranice www.beebook.si, eventualnu netočnost informacija, kao ni za moguću štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija.

Tvrtka zadržava pravo odustajanja od ugovora odn realizacija narudžbe ako postoji bitna greška u ponudi. Temeljna pogreška uključuje elemente na temelju kojih tvrtka ne bi pristala sklopiti ugovor. Navedene pogreške uključuju i očite pogreške u cijeni, koje mogu biti posljedica tehničkih i drugih problema.
Komunikacija se odvija isključivo putem web stranice i e-maila.

Pritužbe i sporovi

Tvrtka poštuje važeće zakone o zaštiti potrošača. Tvrtka nastoji ispuniti svoju obvezu uspostavljanja učinkovitog sustava postupanja s pritužbama te odrediti osobu s kojom se, u slučaju problema, kupac može kontaktirati telefonski ili e-mailom. Pritužbe se mogu podnijeti pisanim putem e-poštom na adresu: info@beebook.si. Tvrtka će u roku od tri radna dana potvrditi da je zaprimila pritužbu, obavijestiti kupca koliko će trajati njezina obrada te ga obavještavati o tijeku postupka.
Tvrtka se trudi da se eventualni sporovi riješe mirnim putem.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova
Sukladno zakonskim normama, ne priznajemo niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Tvrtka, koja kao ponuđač roba i usluga omogućuje internetsku trgovinu na području Slovenije, na svojoj web stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je potrošačima dostupna na poveznici OVDJE.

Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktiva 2009/22/EZ.

Zaštita osobnih podataka

Tvrtka se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske trgovine. Društvo će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za pružanje usluga koje nudi. Tvrtka poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske trgovine, stoga će učiniti sve da ih zaštiti od bilo kakvih povreda i zlouporaba. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojem tvrtka posvećuje izuzetnu brigu i pažnju, svjesna osjetljive prirode ovog područja.

Prijenos osobnih podataka korisnika tvrtki nužan je u određenim slučajevima kako bi izvršitelj obrade kao davatelj mogao ispuniti svoje ugovorne obveze prema korisniku. Pružatelj trajno štiti prikupljene osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik RS, broj 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektroničkim komunikacijama (Službeni glasnik RS, broj 109/ 12, 110/13, 40 /14 – ZIN-B, 54/14 – od.US, 81/15 i 40/17) i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Korištenje osobnih podataka

Za potrebe pružanja usluga koje nudi, tvrtka prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke:

ime i prezime
adrese za dostavu
tvrtka ili naziv pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)
porezni broj pravne osobe (ako je korisnik pravna osoba)
email adresa (korisničko ime)
lozinku u šifriranom obliku
kontakt telefon
zemlja prebivališta
ostale podatke koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce u internetskoj trgovini
ostale podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno doda na svoj profil

Tvrtka ne odgovara za ispravnost, potpunost i ažurnost podataka koje unose korisnici.
Pružatelj ne prosljeđuje podatke trećim stranama, osim ugovornim osobama s kojima pružatelj ima sklopljen ugovor o zaštiti osobnih podataka i koji su ugovorno vezani na iste standarde zaštite osobnih podataka kao i pružatelj.
Davatelj prikuplja osobne podatke uz izričitu privolu odn pristankom pojedinaca. Pohranjuje privole zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobivene.
Pružatelj čuva zbirke osobnih podataka u Republici Sloveniji i ne iznosi ih u druge države.

Namjena korištenja

Osobni podaci dobiveni putem web stranice www.beebook.si u svrhu obavljanja online kupnje koriste se isključivo za potrebe izvršenja i dostave narudžbe.

Privolu za pohranu, obradu i prosljeđivanje osobnih podataka sudjelovanjem u nagradnim igrama ili prijavom na newslettere putem e-maila, korisnik dopušta tvrtki da proslijeđene osobne podatke obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Uz danu privolu, korisnik dopušta tvrtki kao voditelju zbirke osobnih podataka obradu prikupljenih osobnih podataka za potrebe uzorkovanja, anketiranja i statističke obrade podataka, za utvrđivanje korištenja usluga, prilagodbu ponude i segmentaciju. , za istraživanje tržišta, informiranje o ponudi, novitetima i pogodnostima, za slanje novosti putem e-maila, telefonskog broja ili Facebook Messengera i drugog reklamnog materijala, informiranje korisnika o uslugama online centra www.beebook.si i povezanih osoba te za druge oblike korištenja dostavljenih podataka na koje korisnik web stranice izričito pristaje

Navedene podatke društvo može obrađivati ​​za svoje potrebe do opoziva privole zahtjevom za brisanjem osobnih podataka iz baze podataka, a u suprotnom samo onoliko dugo koliko je prijeko potrebno za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni. , tj. 3 mjeseca za sudionike nagradne igre, 10 godina za dobitnike nagradne igre i do odjave pretplatnika s newslettera, odnosno do prestanka djelovanja operatora na tržištu. Tijekom upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka na zahtjev.

Pojedinac se u bilo kojem trenutku može odjaviti od primanja poruka putem pojedinačnih komunikacijskih kanala e-poštom na info@beebook.si.

Oglasne poruke bit će jasno vidljive (uzimajući u obzir dob) i jasno odvojene od igara i natjecanja. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena dobi i neće iskorištavati dječju pouzdanost, nedostatak iskustva ili osjećaj odanosti. Davatelj ne smije prihvaćati narudžbe od nekoga za koga zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja njegovih roditelja ili skrbnika.

Briga o djeci

Davatelj ne smije prihvatiti nikakve osobne podatke koji se tiču ​​djece bez izričitog dopuštenja njihovih roditelja ili skrbnika. Isto tako, pružatelj ne smije predati podatke dobivene od djece trećoj strani, osim roditeljima ili skrbnicima. Davatelj ne smije nuditi besplatan pristup proizvodima ili uslugama koji su štetni za djecu.

Pravo na obavijest i brisanje

Imate pravo na informacije o Vašim osobnim podacima koje imamo, kao i pravo na brisanje tih podataka. Ako imate pitanja o brisanju, obradi a

o korištenju vaših podataka obratite se na: info@beebook.si ili nam pošaljite zahtjev poštom.

Obavijesti o statusu narudžbe: Zadržavamo pravo obavijestiti vas putem SMS-a na telefonski broj koji ste unijeli tijekom procesa naručivanja kada je vaša narudžba otpremljena ili kada bude spremna za osobno preuzimanje.

Obavijesti: Nakon prijave za primanje obavijesti, vaše ime, telefonski broj i adresa e-pošte koristit će se uz vaše dopuštenje u promotivne svrhe dok ne otkažete pretplatu na obavijesti. Za primanje obavijesti prijavljeni ste samo ako je prilikom narudžbe označena posebna kućica koja vam omogućuje pretplatu na obavijesti.

Iz baze primatelja obavijesti možete se u svakom trenutku odjaviti porukom na info@beebook.si.
Za odjavu s periodičnih promotivnih SMS poruka odgovorite na primljenu SMS poruku s tekstom “Odjava” i Vaš će broj telefona biti uklonjen iz baze primatelja poruka.

Svaki pojedinac čije osobne podatke pružatelj prikuplja, pohranjuje i obrađuje ima sljedeća prava u vezi s tim podacima:

Pravo na zaborav – ako pojedinac više ne želi da se njegovi osobni podaci koje je izvršitelj obrade pohranio i obrađuje te pod uvjetom da ne postoje opravdani razlozi za njihovo daljnje pohranjivanje, od izvršitelja obrade može se u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje njegovih podataka.
Pravo znati koliko se dugo čuvaju osobni podaci.
Pravo tražiti ispravak, brisanje ili podnijeti prigovor.
Pravo na prenosivost – pojedinac može, u mjeri u kojoj želi, od izvršitelja obrade zatražiti da mu dostavi osobne podatke koji se na njega odnose, a koje je dao voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu.
Pravo na pravni lijek i sankcije – pojedinac ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, kao i pravo na pravni lijek protiv odluke nadzornog tijela ili, u slučaju nepostupanja nadzornog tijela, pravo na pravni lijek protiv odluke nadzornog tijela. na naknadu i odgovornost.
Pravo da ne bude podvrgnut mjerama koje proizlaze isključivo iz profiliranja, analize ili predviđanja korištenjem automatiziranih sredstava obrade.
Pravo na povlačenje privole – pojedinac ima pravo povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka, posebice u slučaju izravnog marketinga

Postupak za ostvarivanje prava

Upoznat sam da sve gore navedene zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima mogu uputiti pisanim putem voditelju obrade i to na e-mail adresu info@beebook.si
Upoznat sam da u svrhu pouzdane identifikacije, u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, administrator može od mene zatražiti dodatne podatke, a može odbiti poduzimanje radnji samo ako dokaže da me ne može pouzdano identificirati.
Upoznat sam da voditelj obrade mora odgovoriti na moj zahtjev, kojim ostvarujem svoja prava u vezi s gore navedenim osobnim podacima, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Društvo čuva osobne podatke pojedinca do opoziva privole za pohranu i obradu podataka pojedinca. Korisnik može opozvati svoju privolu za primanje elektroničkih poruka (što može učiniti slanjem pisanog zahtjeva davatelju na e-mail adresu info@beebook.si) ili zatražiti da tvrtka odmah učinkovito i trajno izbriše njegove osobne podatke potpunim brisanjem korisnički profil korisnika kod davatelja usluga.

Proces kupnje

Naručivanje robe i usluga

U internetskoj trgovini www.beebook.si robu i usluge možete naručiti na sljedeći način: Putem obrasca u internetskoj trgovini.
Prilikom narudžbe putem obrasca na web stranici obavezno je navesti broj telefona na koji ćemo Vas moći besplatno obavještavati o tijeku narudžbe (sve pristigle SMS poruke su za Vas besplatne) i e-mail adresu na kojoj šaljemo potvrdu narudžbe. Za otkazivanje narudžbe pogledajte uvjete otkazivanja.

Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjen je u elektroničkom obliku na poslužitelju davatelja usluga, a kupac mu može pristupiti pisanim zahtjevom putem elektroničke pošte na info@beebook.si. Račun se čuva u sjedištu tvrtke.

Proces kupnje

Kupnju možete obaviti na svim web stranicama tvrtke tako da svoje podatke unesete u narudžbenicu i kliknete na gumb Narudžba.

Odabir proizvoda: U obrascu za narudžbu odabirete odgovarajući proizvod odn količinu koju želite naručiti. Prije klika na gumb za naručivanje, informacije o proizvodu koji naručujete uvijek su dostupne na web stranici.

Potvrda narudžbe: kada naručite, bit ćete preusmjereni na web stranicu s porukom da je vaša narudžba prihvaćena. Osim toga, na upisanu e-mail adresu dobit ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima o vrsti proizvoda, količini, konačnoj cijeni i roku isporuke.

Otkazivanje narudžbe: Narudžba se smatra potvrđenom ako kupac ne otkaže narudžbu. Po primitku potvrde narudžbe, tvrtka provjerava stanje zaliha odn mogućnost dostave. Ukoliko artikal nije moguće isporučiti u pisanom roku, kupac će o tome biti obaviješten na navedeni broj telefona ili email adresa. Kupac može otkazati narudžbu odgovorom na e-mail primljen u trenutku narudžbe ili poziva na broj telefona objavljen na web stranici do 23:59 na dan kupnje. Kasnije otkazivanje narudžbe više nije moguće zbog personaliziranih artikala.

Dostava: Tvrtka priprema i otprema robu dogovorenim načinom otpreme u dogovorenom roku.

Otkazivanje i izmjena narudžbe

Nakon odabira robe, a prije predaje narudžbe u košaricu/na blagajni, kupac može pregledati cjelokupni sadržaj narudžbe, uključujući količinu i cijenu, te ispraviti eventualne pogreške ili naručena količina.

Kupac može otkazati ili promijeniti svoju narudžbu tako da na web stranici postavi novu narudžbu s novim podacima, te slanjem zahtjeva za otkazivanje narudžbe na e-mail adresu info@beebok.si. Kupac također može otkazati ili promijeniti narudžbu putem telefona na broj 070 849 527. Narudžbu je moguće promijeniti ili otkazati do 23:59 na dan zaprimanja narudžbe, naknadna promjena ili otkazivanje narudžbe više nije moguće zbog personalizacije stavke.

Metode Plačanja

Proizvode plaćate pouzećem, putem paypala ili po predračunu. Paket će biti poslan putem Pošte Slovenije. Ukoliko niste dostupni u trenutku dostave, paket će vas čekati u najbližem poštanskom uredu, te ćete dobiti obavijest o pošiljci.

Trošak dostave i pakiranja je 3,59 EUR.

Cijene i popusti

Sve cijene navedene na web stranici izražene su u eurima i ne uključuju PDV jer tvrtka nije porezni obveznik. Izdani račun osim cijene proizvoda uključuje i troškove dostave u iznosu navedenom na narudžbenici. Promotivne ponude (popusti) mogu biti tjedne ili dnevne, formiraju se ovisno o potražnji i raspoloživim zalihama.

Tvrtke ili obveznici PDV-a prilikom narudžbe moraju dostaviti identifikacijski broj ili porezni broj. Cijene vrijede od 20. listopada 2020. do otkazivanja ili promjene.

Online cijena je cijena dostupna svim korisnicima internet trgovine.Online cijena vrijedi i u slučaju telefonske narudžbe, kada se podaci o kupcu i narudžba predaju u sustav digitalno putem online obrasca.

Promotivna cijena je cijena koja vrijedi samo ograničeno vremensko razdoblje. Ovo je razdoblje određeno datumom, ali se može produljiti u skladu s tim u slučaju dostupnosti zaliha.

Cijena uz kupon je cijena koja vrijedi u slučaju aktiviranog kupona za popust na web stranici.

Kuponi za popust

Prilikom narudžbe kupac može unijeti promotivni kupon, ukoliko isti u tom trenutku postoji, čime se umanjuje vrijednost artikla, a time i ukupna vrijednost narudžbe.
Kupon može vrijediti za određeni iznos popusta, besplatnu dostavu ili poklon uključen uz narudžbu. Upotreba, valjanost i namjena kupona su jasno navedeni.

Kuponi se ne zbrajaju, tako da možete iskoristiti samo jedan važeći kupon po narudžbi.

Dodatne usluge uz narudžbu

Prioritetna isporuka (na početku reda): Prije slanja narudžbe možete provjeriti opciju prioritetne obrade, što znači da će narudžba biti obrađena prije svih ostalih. Usluga se dodatno naplaćuje u iznosu od 1,99 eura. Ukoliko se narudžba ne može obraditi prije svih ostalih, kupac će o tome biti obaviješten na upisani broj telefona ili email adresa. U slučaju da se narudžba ne može obraditi na navedeni način, tvrtka će izvršiti povrat iznosa naplaćene usluge. Prioritetna obrada narudžbe ne znači da će proizvod biti isporučen kupcu isti ili sljedeći radni dan, već da će narudžba biti obrađena i poslana prije ostalih narudžbi koje nemaju

odabrana prioritetna otprema.

Pakiranje poklona: Prije narudžbe možete označiti opciju pakiranja poklona, ​​što znači da ćemo odabrane artikle poklon zamotati u papir za pakiranje.

Posebne ponude na blagajni

Online upsell: Upsell ili after-sale ponuda je ponuda za korisnike beebook.si koji su upravo dovršili (predali) narudžbu. Ponuda je vremenski ograničena i prilagođena već zadanoj narudžbi, ista sniženja cijena u redovnoj ponudi ne mogu se ostvariti bez zadane narudžbe. Također, vrijednost dodanih artikala u nadprodaji NE utječe na dodatne pogodnosti vezane uz ukupnu vrijednost redovne narudžbe (besplatna dostava iznad 60 €, besplatni darovi vezani uz vrijednost narudžbe, …).

Povlačenje iz ugovora, jamstvo i povrat novca

Kolačići i oglašavanje